Purple Purse

Polityka Zwrotów

REGULAMIN ZWROTU

Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań  możesz go zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Towar musi być zapakowany w oryginalne pudełko oraz nie może nosić śladów użytkowania. Do towaru dołącz formularz zwrotu oraz dowód zakupu.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany).

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:  ……………………………..........……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….....……………………………………………………………………………


Nr paragonu, data wystawienia: ………………………………………………………………………………................................……………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu:

……………………………………………………………………….................................................……...........................

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr

        ...........................................................................................................................................................……………………………………………………….......................................................................………………………………………………...........................................                                                               

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.……………………………………………………………………                                    ……………………………………………………………   
(miejscowość, data)                                                                    (podpis) 

*niepotrzebne skreślić